Bomans Subsidieadvies

Om de doelstellingen van uw organisatie te realiseren kunt u gebruik maken van diverse subsidieregelingen. Voor o.a. innovatie & onderzoek, energiebesparing, maar ook voor internationaal ondernemen zijn er subsidies beschikbaar. Alleen al in Nederland gaat het om meer dan duizend regelingen, die daarbij ook nog eens aan verandering onderhevig zijn. Om de regelingen optimaal te kunnen benutten is actuele kennis van het subsidielandschap noodzakelijk. Wij hebben die kennis en kan u terdege adviseren over de subsidiemogelijkheden die aansluiten op uw bedrijfsvoering. Bomans Subsidieadvies treedt op als uw partner om samen met u als ondernemer optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden.
Bomans Subsidieadvies verzorgt het subsidieproces voor u; We brengen de mogelijkheden voor u in kaart, we vragen voor u aan en we verzorgen de verantwoording naar de subsidieverlener. Hoe we te werk gaan en onze tarieven vindt u onder Werkwijze. Daarnaast adviseren we u, gevraagd en ongevraagd, hoe uw bedrijfsvoering van verdere subsidiering kan profiteren.
Neemt u gerust contact op voor een afspraak of meer informatie - contact