Innovatiesubsidies
(WBSO, RDA, Innovatiebox)

De overheid zet de komende jaren sterk in op innovatie als aanjager van de economie. Het heeft daartoe een aantal fiscale maatregelen in het leven geroepen die het bedrijfsleven moet stimuleren te investeren in innovatie. Een belangrijke spil in deze fiscale maatregelen is de al sinds 1994 bestaande Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO). U kunt als ondernemer die investeert in onderzoek en ontwikkeling mogelijk in aanmerking komen voor de volgende fiscale stimuleringsmaatregelen:

 1. WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk)
  De WBSO is een fiscale stimuleringsmaatregel voor speur- en ontwikkelingswerk. Het vergoedt een deel van de loonkosten door een korting op de loonbelasting te verstrekken. U kunt daarvan gebruik maken als uw innovatieve activiteiten voldoen aan de criteria voor speur- en ontwikkelingswerk. Per FTE kan dat een voordeel van ca. 20.000,- Euro opleveren en voor starters zelfs nog meer.
   
 2. R & D Aftrek (RDA)
  De RDA is een fiscale stimuleringsmaatregel die is gekoppeld aan de WBSO. Het stimuleert net als de WBSO speur- en ontwikkelingswerk, maar dan gericht op de kosten en uitgaven die gedaan worden in het kader van de een WBSO project. Van die kosten en uitgaven kan 54% extra ten laste van de fiscale winst worden gebracht. Bij een belastingtarief van 25% levert dat netto een voordeel van 13,5% op. De RDA is daarom naast de WBSO een zeer aantrekkelijke regeling.
   
 3. Innovatiebox
  De innovatiebox is een speciale tariefbox binnen de vennootschapsbelasting. De winst in deze box wordt tegen een tarief van 5% belast i.p.v. 25%. Om voor de innovatiebox in aanmerking te komen dient u aan te tonen dat de winst behaald is uit een WBSO project of uit een octrooi. Over de exacte invulling dienen individuele afspraken gemaakt te worden met de Belastingdienst.
   

Slotsom
De WBSO is een belangrijke stimuleringsmaatregel die ook de deur opent naar andere aantrekkelijke maatregelen: De RDA en de Innovatiebox. Bomans Subsidieadvies helpt u graag optimaal gebruik te maken van deze fiscale mogelijkheden.